Kişi başı sağlık harcaması asgari ücreti geçti, 2 434 TL'ye yükseldi.

Kişi başı sağlık harcaması asgari ücreti geçti, 2 434 TL

Ülkemizde kişi başı sağlık harcamaları artarken, covid-19 kapsamında gevşetilerek açık turizme getirilen yasaklar eleştirildi. Bu noktada turizmden kazanılan bedelin sağlık harcamalarına harcandığı ortaya çıkıyor.

Toplam sağlık harcamaları 201 milyar 31 milyon TL olduToplam sağlık harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre% 21,7 artarak 201 milyar 31 milyon TL’ye ulaştı. Genel devlet sağlık harcaması% 22,5 artarak 156 milyar 819 milyon TL’ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması% 18,8 artışla 44 milyar 212 milyon TL olarak tahmin edildi.

Toplam sağlık harcamasının% 78,0’ı genel hükümet bütçesi tarafından karşılandıGenel devlet sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamalarına oranı 2019 yılında% 78,0 iken özel sektör sağlık harcamaları% 22,0 oldu. Genel yönetim ve özel sektör alt bileşenlerine bakıldığında, 2019 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu% 51,7, merkezi hükümet% 25,6, hanehalkı% 16,7, sigorta şirketleri% 2,9, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve hanehalkına hizmet veren diğer işletmeler 2,4, yerel yönetimler % 0.7 paya sahip oldu.

Cari sağlık harcaması 187 milyar 673 milyon TL olduCari sağlık harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre% 21,1 artarak 187 milyar 673 milyon TL’ye ulaştı. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar ise% 30,5 artarak 13 milyar 357 milyon TL’ye ulaştı.Toplam sağlık harcamasının% 48,2’si hastanelerde yapıldıToplam sağlık harcamalarının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, 2019 yılında ilk üç sıra değişmedi. 2019 yılında sağlık hizmeti ve ürünleri satın almak için başvuran sağlık kurumları içinde en büyük payı% 48,2 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla% 25,8 ile perakendeciler ve diğer tıbbi cihaz sağlayıcıları ve% 11,9 ile ayakta tedavi gören hastalar izledi.

Kişi başı sağlık harcaması 2434 TL olduKişi başına sağlık harcaması 2018 yılında 2.030 TL iken 2019 yılında% 19,9 artarak 2434 TL’ye yükseldi.

Toplam sağlık harcaması gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH)% 4,7’sini oluşturduToplam sağlık harcamasının GSYH’ye oranı 2018’de% 4,4 iken 2019’da% 4,7 oldu. Cari sağlık harcamalarının GSYH’ye oranı 2018’de% 4,1 iken 2019’da% 4,3 oldu.Hanehalkı cepten sağlık harcamalarının toplam içindeki payı% 16,7 olduTedavi, ilaç vb hane tarafından. 2019 yılında cepten sağlık harcamaları bir önceki yıla göre% 17,4 artarak 33 milyar 626 milyon TL’ye ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamalarına oranı 2019 yılında% 16,7 oldu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here