HES Kodu toplu taşımada da zorunlu olacak.

HES Kodu toplu taşımada da zorunlu olacak.

Öncelikle toplu taşımada HES kodunun kullanılması için bir dizi önlem alınacak. Bunların başında teknolojiyi kullanmak, Elektronik / akıllı seyahat kart sistemleri ile biniş kartlarında HES kodunun okunması ve böylece durak sıralarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Antalya’da toplu taşıma araçlarında HES kod uygulaması altyapı tamamlandığında devreye girecek.

ANTALYA
İL UMUMI HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No: 2020/90
Karar Tarihi: 01/10/2020

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 29.09.2020 tarih ve E.15993 sayılı “Kentsel Toplu Taşımada HES Kod Sorgulaması” Genelgesi kapsamında alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla İl Genel Müdürlüğü Hijyen Kurulu, Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. Maddesi gereği 01.10.2020 tarihinde yapılan olağanüstü toplantıda aşağıdaki kararları almıştır.

GÜNDEM:

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak için yukarıda belirtilen İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesi Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın olarak nitelendiriliyor ve salgının yayılmasını önlemek için.

KARAR:

İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda belirtilen Genelgesi ile;
Koronavirüs salgını ile mücadelede, hastalık teşhisi konulan veya toplumla temas halindeki kişilerin izolasyonu önemli konulardan biridir, bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık teşhisi konulan kişilerle temas halindeki kişilerin tespiti ve izolasyonlarının sağlanması Sağlık Bakanlığı. (HES) “uygulaması geliştirildi,

İçişleri Bakanlığı’nın 11.09.2020 tarih ve E.14811 sayılı 11.09.2020 tarih ve E.14810 sayılı İlgi Genelgesi ve Sağlık Bakanlığı “Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Kılavuzu” hükümleri gereğince her türlü kamuoyu Şehirlerarası yolcu taşımacılığına yönelik ulaşım araçları (uçak, Hem biletleme hem de araca binme sırasında HES kod sorgusu sonrası herhangi bir riski olmayanlar (teşhis edilmemiş veya temas halinde olanlar) için mümkündür,

Aynı şekilde toplu taşıma araçları ile yolcu taşımacılığında da kişilerin HES koduna göre takibinin sağlanması önemlidir,
Bu kapsamda valilerimiz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve uygulama hükümlerini dikkate alarak HES uygulaması ile şehir içi toplu taşıma sistemleri arasında gerekli entegrasyonu en kısa sürede sağlamak için gerekli kararları almaktadır. İçişleri Bakanlığı’nın 29.09.2020 tarih ve E.15993 sayılı. “Yerel Toplu Taşımalarda HES Kod Sorgulaması” Genelgesi’nde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılması talep edilmiştir.

Anılan Genelge’de belirtilen hususlar ışığında yapılan toplantı sonunda;
bir. Başta belediyeler olmak üzere diğer ilgili kurum / kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü şehir içi toplu taşıma araçlarında (otobüs, metro, metrobüs vb.) Kullanılmak üzere kişiye özel elektronik / akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) Uygulama arasında gerekli entegrasyonların sağlanması,
2. Şehir halkı için kullanılan ulaşım kartlarını henüz kişiselleştirmemiş yerel yönetim birimleri başta olmak üzere büyükşehir belediyeleri ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılmakta olan elektronik / akıllı seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi için gerekli çalışmalara bir an önce başlamak ulaşım faaliyetleri,
3. Covid19 hastalığı tanısı alan veya temas halinde olan vatandaşlarımızın varsa kişiye özel seyahat kartlarının tecrit süresi içinde otomatik olarak askıya alınması,
4. Şehirde toplu taşıma araçlarını kullandığı tespit edilenlerin Covid19 tanısı veya teması nedeniyle tecritte olmaları gerektiği bildirilmesine rağmen bilgilerinin İçişleri Bakanlığı aracılığıyla (elektronik ortamda e- İçişleri sistemi) gerekli idari yaptırımları uygulamak ve suç duyurusunda bulunmak için,
5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerini dikkate alarak, HES uygulaması ile şehir içi toplu taşıma sistemleri arasında gerekli entegrasyonları bir an önce sağlamak ve uygulamayı yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirmek,
6. Yukarıda sayılan hususların uygulanması, izlenmesi ve denetimi Kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli olarak yürütülmektedir,
7’si İl Genel Hijyen Kurulu tarafından alınan kararlara her defasında ayrı ayrı uyulmaması durumunda,
a) 1593 Sayılı Halk Sağlığı Kanununa göre Madde 282 uyarınca 3.150,00 TL idari para cezaları,
b) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Makale 32 uyarınca 392,00 TL idari para cezaları,
c) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Tedbirlere Karşı Kanun başlığı Madde 195İçinde “… Yetkili makamlar tarafından alınan önlemlere uymayan kişi, İki aydan bir yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.“Bu hükme uygun olarak, bu hükme uymayanların takdiri ve gerekli adli işlemlerin yerine getirilmesi için adli makamlara bildirimde bulunmak,
D) İşyerleri ve şirketler ile ilgili mevzuata uygun olarak gerekli yaptırımların uygulanması,

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 11 / C Maddesi ile 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72. maddeleri gereğince 01.10.2020 tarihinde İl Genel Hijyen Kurulumuz tarafından oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlara duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here