Tüberkülozun Erken Teşhisinde Akdeniz Üniversitesi’nden Önemli Buluş!

Tüberkülozun Erken Teşhisinde Akdeniz Üniversitesi’nden Önemli Buluş!

Tüberküloz insanlık tarihi kadar eski bir hastalıktır ve hala çözülmemiş bir sağlık sorunudur. Dünyadaki en ölümcül 10’uncu hastalık olan ve halk arasında tüberküloz olarak da bilinen tüberküloz, günümüzde sorun olmaya devam ediyor. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ahmet Yılmaz Çoban, Tüberküloz hastalığının erken teşhisi için daha uygun maliyetli, kısa süreli ve doğru sonuç veren bir besiyeri (Tüberküloz basilinin büyümesini ve çoğalmasını sağlayan besiyeri) geliştirdi. “Mikobakterilerin Üretimi ve Antibiyotik Duyarlılığının Test Edilmesi için Yeni Bir Ortam” çalışması.

Tüberküloz hastalarının öksürükleri ile yayılan damlacıkların sağlıklı kişiler tarafından solunduğunu belirten Prof.Dr.Çoban, halk sağlığı açısından en önemli kontrol mekanizmasının hastalığın teşhisi ve ilaç duyarlılıklarının erken tespiti olduğunu belirterek, buna göre hastaların izolasyonu ve tedavisi.

Kısa Sürede Daha Uygun Maliyetli, Doğru Sonuçlar

Mikrobiyal faktörün geç ve güç üretimi sorunundan yola çıktıklarını belirten Prof. Dr. Çoban, “Teşhisin erken konulması için hızlı üremeyi sağlayacak ortamlara ihtiyaç vardır. Şu anda mevcut medya ve otomatik sistemler, özellikle maliyetler açısından dezavantajlara sahiptir. Tüberküloz hastalığının özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde görülme sıklığı düşünüldüğünde, tanıda kullanılacak medya ve otomatik sistemlerin ucuz olması kaçınılmazdır. Bu buluş ile daha uygun maliyetli, hızlı ve doğru bir ortamın geliştirilmesini sağladık ”dedi.

Prof. Dr. Çoban “Tüberküloz basilinin büyümesini ve çoğalmasını sağlayan besiyeri (besiyeri) sıvı (AYC.2.1 sıvı) ve katı (AYC.2.2 agar) formülasyonlara sahiptir. Bu besiyerlerini içeren tüberküloz laboratuvarlarının rutin duyarlılık testleri için kullanıma hazır bir duyarlılık kiti yakında tamamlanacaktır. ifadeleri kullandı.

Türkiye’de ve dünyada tüberküloz istatistiklerine değinen Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban; “Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018 verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri (yaklaşık 1,66 milyar kişi) tüberküloz basili ile enfekte. Tüberküloz insidansı yaklaşık 10 milyon, hastalığa bağlı ölüm 1,6 milyon. Bu ölümlerin 0,3 milyonu HIV pozitif hastalardır.Ülkemizde vaka sayısının 2005’ten (20.535 vaka) 2017’ye (12.046) yarı yarıya düştüğü ancak yıllar içinde mevcut ilaçlara dirençli izolat sayısındaki artış gözlenmiştir. hastalığın halen önemini koruduğunu gösteriyor, şeklinde konuştu.

İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’ndan ISIF’20 Altın Madalya

Ahmet Yılmaz Çoban, 5. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda “Mikobakteri Üretiminde Yeni Bir Medya ve Antibiyotik Duyarlılığının Test Edilmesi” adlı çalışmasıyla ISIF’20 Altın Madalya ile ödüllendirildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here