Türk Tabipleri Birliği'nden sağlıkta eşitsizlik isyanı…

Türk Tabipleri Birliği

Hepsi aynı anda Türkiye’de “Pandemi sürecinde çalışma koşulları, özlük hakları ve ücretler” konulu basın açıklaması Türk Tabipleri Birliği sağlık mesleği mensuplarının haklarını talep etti.

COVID-19 SALGINI BÜTÜN AĞIRLIĞI İLE DEVAM EDİYOR!

DOKTORLARIN VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENERJİSİ VE SABIRI ÖLÜYOR …

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının görevi hastaları tedavi etmek ve toplumu hastalıklardan korumaktır. Temelde toplumu ve sağlık sistemini etkileyen COVID-19 gibi yoğun ve riskli dönemlerde hastalıkla mücadele etmek, maliyeti ne olursa olsun kamusal, profesyonel ve her şeyden önce etik sorumluluğumuzdur.

Tıp mesleğine adım attığımız ilk andan itibaren terk etmediğimiz mesleki ve sosyal sorumluluk bilinci, tıpkı bizden çıkarmadığımız beyaz önlüğümüz gibi varoluş sebebimizi oluşturmaktadır. Ancak pandeminin “virüs yükü” artık sıradan sağlık dönemindeki performans baskısıyla yaratılmaya çalışılan “hasta-müşteri memnuniyeti”, SABİM-CIMER şikayet hatları ve yönetici baskıları, gereksiz sağlık hizmetleri üzerine inşa edilmiştir. tüketim ve hekim emeği.

Türk Tabipleri Birliği olarak COVID-19 salgınının zayıflamadığı ve yayılma eğiliminin arttığı bu dönemde öncelikli ve ısrarlı talebimiz; Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının boğucu ortamını görmek ve artık nefes alamadıklarını ve yorgun olduklarını fark etmek.

COVID-19 salgınıyla mücadele, her şeyin normal ve normal kabul edildiği ve başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ülkeyi yönetenlerin hekimleri ve sağlık çalışanlarını görmezden geldiği anlayışıyla sürdürülemez. Doktorlar için alkış uzun zamandır üzüntüyle değiştirildi. Neredeyse her gün onlarca meslektaşımızdan hastalık haberi alıyoruz, birisi televizyonlardan ve twetter mesajlarından başarı hikayelerini anlatırken ölüyoruz! Çalışma koşulları ve ortamları nedeniyle yakaladığımız ve sağlık çalışanlarının ölümüne neden olan Covid-19 bir meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir. Konuyla ilgili tüm uyarı ve uygulamalarımız göz ardı edilmekte, bazı illerdeki sağlık çalışanları “Neden olumlusunuz” soruşturmaları hakkında bilgi almaktadır.

Pandemiye paralel olarak koşullar iyileştirilmedi; mağduriyet, eşitlik ve adalet anlayışından uzak görevler tarafından yaratılır; Hekimlerin yakın geleceğe yönelik endişelerinin arttığı bu günlerde, sesini duyuramayan ve umudunu yitiren hekimlerin emeklilik veya istifa sayılarının artması ciddiye alınmalı ve dikkate alınmalıdır. Kötü yönetimin ürünü olan ve her şeyi bildiğim bu tabloların sorumluluğu Sağlık Bakanlığı’na aittir. Aylardır özveriyle çalışan hekimleri emeklilik ya da istifa noktasına getiren, yöneticilerin yetersizliği ve empati eksikliği, yöneticilerin dayatmaları ve duygusuzluğudur.

Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları olarak meslektaşlarımızı görevlerinden uzaklaşmamaya, Sağlık Bakanlığını ve ülkeyi yönetenleri hekimlerdeki bu sıkışma ve tükenmişliği yasaklama, kısıtlama veya cezayı bile düşünmeden gerçekleştirmeye davet ediyoruz.

Pandemi ile mücadelede ön saflarda yer alan, güven veren, geleceğe yönelik endişeleri azaltan, her hekimi ve sağlık çalışanını değerli gören, çalışma ortamını, çalışma koşullarını iyileştiren, kişisel koruyucu ekipmanı eksiksiz ve zamanında sağladığımızı, mali ve manevi destek fiilen, sözlerle veya vaatlerle değil. Anında ve sürekliliği sağlayarak gösteren bir sağlık yönetimi istiyoruz.

Öncelikle bilinmelidir ki, her dönemde, ancak özellikle COVID-19 pandemisinde sağlık hizmeti için verilen emeğin mali karşılığı yoktur. Çocuğunuzu evde bırakarak veya ebeveynlerini hastalığa bulaştırma endişesini taşıyarak COVID-19 polikliniklerinde hastalara günlerce bakmanın finansal maliyeti paha biçilemez! Covid-19 tedavisi gören sağlık çalışanları ve hekimlere izinleri sırasında ödeme yapılmamalıdır.

COVID-19 salgın sürecinin sosyal ayağını yönetemeyen, toplumun günlük yaşamına yansıyan bir pandemi bilinci oluşturamayan, pandemide kontrolü kaybettiği anlaşılan hekim ve sağlık çalışanlarının seslerine Bir “başarı hikayesi” yaratmanın gerçekleri yerine sanal rakamlar ve beklentilerle, ağlamanızı dinlemelerini istiyoruz. Yetkilileri, düşük temel maaşlar ve eğlenceli performans ödemeleri ile iç içe, pandemi sürecinde hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ahlaki çöküşü ve tükenmişliğinin neden olabileceği moral ve zayıflıklar konusunda uyarıyoruz.

Tüm çalışanların ekonomik kriz ve salgın göz önünde bulundurularak maaşlarının artırılması talebinin yanı sıra, her şeyden önce hekim ve sağlık çalışanları, temel maaş alabilmelerini sağlamak için performans dahil herhangi bir ön koşul ve kısıtlamaya tabi tutulmamaktadır. kuruluşumuzun emekliliklerine yansıyan talepleri doğrultusunda; Bu gerçekleşene kadar mevcut döner sermaye ödemelerinin salgın bitene kadar tavandan ödenerek Aile Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinde çalışan hekimlere yansımasını istiyoruz.

Hekimler ve sağlık çalışanları olarak bugüne kadar yaptığımız gibi işimizi sevgi ve onurla yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizde onlarca olağanüstü durumda mesleğimize özgü fedakarlık ve bağlılığı yerine getirmeyi başarmış bir mesleğin mensuplarıyız. Bu doğrultuda öneri ve taleplerimizin dikkate alınmasını diler, hekimlerde ve sağlık çalışanlarında oluşan kaygı ve tepkileri ülkeyi yönetenlerin dikkatine sunarız.

Türk Tabipler Birliği olarak pandeminin ilk günlerinde yaptığımız uyarıyı bir kez daha yineliyoruz: Hekimleri ve sağlık çalışanlarını korumaz, maddi ve manevi destek sağlamazsanız toplumu hiçbir şekilde koruyamazsınız. .

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here