Sağlık sektörü 2020'de küçülecek…

Sağlık sektörü 2020

Sağlık sektörü 2020’de küçülmeyi bekliyor

COVID-19 Salgın Sağlık Sektörü Etki Anketi’ne göre sağlık sektöründeki yöneticilerin% 54’ü koronavirüs sürecinde sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşadıklarını belirtti. Anket katılımcılarının% 46’sı, fiziksel katılımlı bilimsel kongrelerin önlemlere devam edilerek 2020 yılı sonuna kadar yapılmaması gerektiğinin altını çizerken, sağlık sektörü 2020’de küçülecek ve 2021’de istikrarlı kalacaktır.

Sağlık sektörünün% 46’sı yıl sonuna kadar kongre istemiyor

Sağlık sektöründen yöneticilerin katıldığı anket sonuçlarına göre, katılımcıların% 46’sı geniş katılımlı yüz yüze klinik ve bilimsel kongrelerin 2020 yılı sonuna kadar yapılmaması gerektiğini belirtmiştir.% 65’i 2020’de çevrimiçi yapılması muhtemel toplantıları tercih ettiklerini belirtti.

Endüstrinin% 75’i yüz yüze buluşmuyor

COVID-19 Salgını Sağlık Sektörü Etki Anketi, salgın sırasında sağlık sektörünün% 48’inin kısmen evden ve% 47’sinin tamamen işe gittiğini ortaya koydu. Evden çalışmaya geçenlerin% 52’si 3 ay sonra ofisten, 6 ay sonra da% 30 çalışmaya devam edeceklerini söyledi. İhtiyatlı yaklaşımlar toplantı tercihlerine yansıdı. % 75’i kurum içinde veya dışında yüz yüze görüşmediklerini belirtirken,% 68’i kurumlarının 2020’de kapsamlı bir toplantı yapmayı planlamadığını söyledi.

“Dijitalleşme sağlık profesyonellerinin beklentilerini karşılayacak”

Araştırma ekibine liderlik eden Dr. Güvenç Koçkaya, anketin ortaya koyduğu tabloda ortaya çıkan temel ihtiyacın döneme entegre çözümler geliştirmek olduğunu belirtti. “Elbette faaliyet alanı tıp, tıbbi cihaz veya danışmanlık olsun insan sağlığına odaklanan bir sektörün insanlarla temasını kesmesi imkansızdır. Bununla birlikte, sektör salgın sürecinin yükünü çok fazla alırken ve durumun cildindeki ciddiyetini hissetmiş olsa da, kendi içinde alınan önlemleri gevşetmek de zordur. Bu noktada tüm dünya için vazgeçilmez hale gelen dijital dönüşümü sağlık sektöründe sağlam temellere oturtulmuş projelerle hayata geçirmek ve online bir ortamı işler olduğu kadar sürdürülebilir kılmak da gerekiyor ”dedi.

Salgında işten ayrılmayanların oranı% 78

Sağlık sektöründe koronavirüs önlemleri bırakılmadı ve iş akışı yoğun bir şekilde devam etti. Anket sonuçları katılımcıların% 78’inin kamu kurumları tarafından getirilen ücretsiz izin desteği için başvuruda bulunmadığını göstermiştir. Benzer şekilde, kısa süreli çalışma ödeneği başvurularının sağlık sektöründe düşük olduğu gözlenmiştir.

Sektör 2020 yılında% 4.91 oranında küçülmeyi ve 2021 yılında sabit kalmayı bekliyor.

Econix Research, sağlık sektörünün satış beklentilerine de odaklandı. Katılımcıların% 44’ü sektörün satışlarının 2020’de% 10’dan fazla azalacağını belirtirken,% 11’i% 10’dan fazla artış olacağını öngördü. Ortalamaya bakıldığında, sektörün 2020 yılında% 4.91 oranında, 2021 yılında ortalama% 0.38 oranında bir artış beklediği görülmektedir. Dr. Güvenç Koçkaya “Sağlık sektörü, genel olarak aksine 2020 küçüleceğini tahmin ediyor toplumdaki algı. 2021’de büyüme beklenmiyor. Diğer bir deyişle, sağlık sektörünün 2019 rakamlarını 2022’ye kadar tekrar yakalamayı beklemediğini yorumlayabiliyoruz. “Dedi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here