Büyükşehir Belediyesi’nde SECAP Çalıştayı düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi’nde SECAP Çalıştayı düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği Horizon 2020 Akıllı Şehirler ve Topluluklar Programı kapsamında hibe almaya hak kazandığı MAtchUP Projesi ile enerji verimliliğini artırarak ve sürdürerek daha yaşanabilir kentsel ortamlar yaratmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Avrupa Kentsel Dönüşüm sürecinin geliştirilmesi ve tekrarlanması yoluyla projenin önde gelen şehirlerinden biri olan Antalya’da “Antalya Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı (SECAP)” hazırlanması için bir toplantı gerçekleştirildi. enerji, ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojileri, 8 farklı ülkeden entegre çözümler. . Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda projeyle ilgili yol haritası çizildi.

YOL HARİTASI ÇİZİMİ

Toplantıda yerel yönetimler iklim değişikliği çabaları ve sera gazı envanter hesaplaması hakkında bilgilendirildi.

Antalya’nın 2012 baz yılına referansla 2020 hedefi de içeren mevcut Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (SEAP) kapsamında ulaşılan nokta açıklanmaktadır.

Antalya Sürdürülebilir Enerji Eylemi ve İklim Uyum Planı’nın hazırlanması için hangi verilerin toplanması gerektiği konusunda bir açıklama yapıldı ve proje için bir yol haritası çizildi.

PLAN RAPORUNU HAZIRLAYAN İLK BELEDİYE

Türkiye ‘Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı raporunda, belediye iklim değişikliğiyle mücadelede sürdürülebilirlik politikası benimsedi.

Antalya Büyükşehir’in Avrupa Belediye Başkanları’nın (Belediye Başkanları Sözleşmesi) kriterlerine göre 2030 ve 2050 yılına kadar şehrin CO2 (karbodioksit) emisyonlarını azaltma taahhüdünde bulunan “Sürdürülebilir Enerji Eylemi ve İklim Uyum Planı” Belediye de bir partidir, MAtchUP Projesi kapsamında hazırlanmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here