Yasak saatleri belli oldu!

Yasak saatleri belli oldu!

Antalya İl Hıfzıssıhha Kurulu olağanüstü toplanarak, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ışığında, hafta sonu sokağa çıkma yasağını görüştü.

“LGS ve YKS Tedbirleri” kapsamında 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı olacak.

Söz konusu genelge ışığında yapılan görüşme sonucunda;
1. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla Kurulumuzun 18.06.2020 tarihli ve 2020/52 no.lu kararı uyarınca 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, öğrencilerin muhtemel kırtasiye ihtiyaçlarını giderebilmeleri için, YKS sınavının yapılacağı okulların/sınav merkezlerinin etrafındaki kırtasiyelerin ve çalışanlarının sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,
2. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk birimleri ve belediyeler tarafından yapılmasına,
3. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 24.06.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.
Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here